Vlaženje zraka:

Kako 'žejen' je zrak?

 

Vlažilniki zraka zagotavljajo potrebno vlago za idealno sobno klimo s 50 % relativno vlažnostjo zraka.

 

 

Poleg temperature in onesnaženosti zraka je tretji najpomembnejši dejavnik kvalitete zraka, količina vlage v zraku. Medtem ko je prekomerna količina vlage v zraku nevarna, je v naših zemljepisnih širinah nižja, zato pa je še posebno v zimskem času, ko ogrevamo bivalne prostore, prekomerno nizka. Posledic suhega zraka je kar nekaj.

Odpiranje oken in zračenje ne preprečuje nastajanja suhega zraka v prostorih, če so zunanje temperature nižje od notranjih. Namesto tega je nujno potrebno aktivno dodajanje vlage zraku. Prav tako kot ljudje, postane tudi zrak žejen. Umetnost vlaženja je v tem, da dodamo zraku ravno toliko vode, da doseže idealen nivo vlažnosti. Če zraku ne dodajamo vode na umeten način, poskuša zrak potešiti svojo žejo s pitjem vode iz naše kože, sluznice, sobnih rastlin, lesenega pohištva, itd. Količino vlage v zraku lahko izmerimo s posebno napravo imenovano higrometer (higro = vlaga). Rezultat meritve imenujemo 'relativna zracna vlaga'. Strokovnjaki s področja medicine priporočajo nivo relativne vlage v prostorih med 40 in 60 %. Pri teh vrednostih nam naš občutek pove, da je zrak idealno vlažen. Pri teh vrednostih je zrak tudi najprimernejši za naše zdravje, hišne živali, sobne rastline, pohištvo, glasbila in druge stvari.

 

 

Preglednica vpliva zunanje temperature in vlage na relativno vlago zraka v prostoru

1 temperatura zraka-zunaj -5 -5 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20
2 vlažnost zraka-zunaj 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70
3 vlažnost zrak-prostor 9 10 13 15 19 21 27 30 36 42 50 58
4 litrov vode za 50 m2 7,9 7,6 7,0 6,7 5,9 5,4 4,5 3,7 2,6 1,5 - -
5 litrov vode za 30 m2 4,7 4,5 4,2 4,0 3,6 3,2 2,7 2,2 1,6 0,9 - -
6 litrov vode za 20 m2 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4 2,2 1,8 1,5 1,0 0,6 - -

 

 

Navodilo k uporabi preglednice:

- 1. vrstica: navedene so temperature zunanjega zraka v °C

- 2. vrstica: navedena je relativna vlaga zraka v % pri temperaturi zraka iz 1. 

                  vrstice

- 3. vrstica: če zunanji zrak s temperaturo in vlago iz 1. in 2. vrstice spustimo v 

                  prostor in segrejemo na 23°C,relativna vlažnost pade na naveden % 

                  relativne vlage

- 4., 5. in 6 vrstica: če želimo zračno vlago v prostoru iz vrednosti v 3. vrstici vrniti 

                              na 50 % potrebujemo navedeno količino vode v litrih odvisno 

                              od velikosti prostora.

   
Vse pravice pridržane © Tersus 2007