Električno ogrevanje:
 

 

Varčevalni modul TP 100 je namenjen za vgradnjo v radiatorje tipa P in L. S pomočjo modula lahko izbiramo med tremi varčevalnimi programi. Modul nam omogoča avtomatski nadzor temperature v prostoru in na ta način dodatno znižuje stroške za električno energijo.

Z vklopom varčevalnega modula avtomatično znižamo temperaturo prostora za 5ºC, glede na trenutno nastavljeno temperaturo elektronskega termostata.

• Najuporabnejši program na modulu je nočni 7-urni program, kateri zniža temperaturo prostora za 5º C za čas 7-ih ur. Primeren je za uporabo preko noči, ko spimo. Program je delujoč vseh 7 dni v tednu.

 

• 5 urni program je uporaben za znižanje temperature prostora za 5ºC v času ko smo v službi ali zdoma. Program deluje 5 dni na teden.

• 15 urni program je uporaben za 15-urno znižanje temperature prostora za 5ºC , na primer od 23 00 do 14 00 ure naslednjega dne. Primeren je za uporabo v času daljše odsotnosti. Program deluje 5 dni na teden, možno ga je kombinirati s 7 dnevnim programom.

Uporabo varčevalnih programov lahko prekinemo s pritiskom tipke PAUSE. Znižanje temperature prostora bo prekinjeno vse do ponovnega pritiska na tipko PAUSE. Po prekinitvi programa PAUSE se avtomatsko povrne predhodna nastavitev varčevalnega programa. Aktiviranje programa ponazarja utripajoča LED dioda ob izbranem programu. Varčevalni modul shrani nastavitve programov še eno uro po izpadu ali prekinitvi napajanja z električno energijo.

 
         
Vse pravice pridržane © Tersus 2007