Čiščenje zraka:
1

Kaj je CADR?

CADR je kratica, ki označuje zmogljivosti nekega čistilca zraka. Za kupca je vrednost CADR pomemben podatek pri primerjavi karakteristik različnih načinov in tipov čiščenja zraka. Kratica CADR ( CLEAN AIR DELIVERY RATE ) pomeni količino prečiščenega zraka pri nekem čistilcu zraka, merjeno v časovnem intervalu ene minute. V primeru da so karakteristike čiščenja dveh čistilcev enake, nam izmerjen podatek CADR pomaga izbrati model čistilca z boljšimi karakteristikami.

Za zagotovitev resničnosti izmerjenih podatkov, se meritve CADR izvajajo izključno v okviru združenja proizvajalcev aparatov za domačo uporabo (AHAM). Izmerjene vrednosti CADR upošteva tudi EPA ( Environmental Protection Agency ) in American Lung Asociation (ameriško društvo pljučnih bolnikov).

Vrednosti CADR so izražene v m3/h, s številčno vrednostjo za tri najpogostejše onesnaževalce notranjega zraka ( cigaretni dim, hišni in cvetni prah ). Višja kot je vrednost CADR, boljše karakteristike prečiščevanja onesnaženega zraka ima čistilec. Vrednosti CADR odražajo:
• velikost delcev katere lahko očisti naprava
• odstotek odstranjenih delcev
• količino pretoka zraka

Za lažjo predstavo, kaj pomeni količina pretoka zraka si za primer izberimo plavalni bazen, z istim filtrom za čiščenje vode, vendar dvema različnima črpalkama za vodo.
Ena črpalka je zmožna prečrpati preko filtra ¼ vode v bazenu v času ene ure. V dveh urah je prečiščena polovica vode v bazenu in v štirih urah cel bazen.
Druga črpalka je zmožna prečrpati samo 1/10 vode preko istega filtra na uro. Za prečiščenje vode bo tako potrebovala 10 ur ob predpostavki da bo kvaliteta očiščene vode enaka.

Pretok zraka se največkrat opiše s številom izmenjav zraka na uro ( to je število izmenjav zraka vsega volumna sobe v določenem časovnem intervalu). Nekateri proizvajalci prikazujejo število izmenjav zraka z vrednostmi CADR, vendar podatki niso primerljivi. Vrednost CADR nam poda mnogo bolj natančne podatke o zmogljivosti čistilca zraka.

Kot primer se vrnimo k plavalnemu bazenu in črpalkam, katere potrebujejo za prečrpavanje vode v bazenu od 4 do 10 ur. Zmogljivosti celotnega sistema bi bila tu »količina prečiščene vode« in tudi koliko las, plavajočih delcev in podobno bi bilo možno s pomočjo filtra odstraniti iz vode v bazenu v časovnemu intervalu ene minute.

CADR deluje na isti način. Vrednost CADR ni samo koliko je zrak očiščen ali koliko odstotkov delcev je bilo odstranjenih iz zraka, temveč karakteristike celotnega sistema v povezavi obeh faktorjev.

Medtem ko določeni proizvajalci ne dovolijo testiranja svojih čistilcev zraka pri neodvisni organizaciji AHAM, pa imamo pri čistilcih zraka BLUEAIR na razpolago vse podatke o CADR testiranjih, ker verjamemo, da vam bodo ti podatki v pomoč pri odločitvi za nakup novega čistilca zraka. Izbira kvalitetnega čistilca zraka je pomembna odločitev za vas in vašo družino, zato si pri izbiri pomagajte tudi s podatki CADR.

     
Vse pravice pridržane © Tersus 2007